Illustrasjoner til bruk i en brosjyre, vector og isometrisk spillestil.

utviklet karakterene/ gummigjengen